Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.
Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • de kosten van de behandelingen.

Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.
In principe verricht Tandarts Lie ook alle werkzaamheden van een Mondhygiëniste. Zo nodig kunt u verwezen worden naar een mondhygiëniste.
Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Wij kunnen u verwijzen naar collega´s voor onder meer kaakchirugie, implantologie, orthodontie en endodontologie .
De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen worden bewaard in ons elektronisch patiëntendossier. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw verzoek kunnen we uw gegevens ook opsturen naar een andere behandelaar.

Kerkstraat 71
1774 AV Slootdorp
Tel. 0227 581334

Openingstijden:

Ma. 08:00 tot 17:00
Di.  08.00 tot 17:00
Wo. 08.00 tot 17:00
Do. 08:00 tot 17:00
Vr.  08:00 tot 12:00

© copyright 2020 Tandartspraktijk K.H. Lie